De aanbieder van het voorlopig aanbod en de hypotheekofferte is Jungo B.V. Jungo staat onder toezicht van de AFM en heeft een vergunning voor het aanbieden van en bemiddelen in hypothecair krediet, vergunningsnummer 12043833

Het proces van een aanvraag is als volgt:

 1. Voorlopig aanbod. Jungo brengt een vrijblijvend voorlopig aanbod uit. Hierin staat onder welke voorwaarden de aanvrager een hypotheek kan krijgen en hoe deze hypotheek er uit zou zien als die op dat moment afgesloten zou worden. Dit document hoeft niet ondertekend te worden.
 2. Aanleveren documenten. Vervolgens levert de aanvrager alle in het voorlopig aanbod gevraagde gegevens ter beoordeling aan bij Jungo en vraagt een offerte aan.
 3. Offerte. De aanvrager ontvangt na goedkeuring van de aanvraag op basis van de geleverde gegevens (het zogenaamde finaal akkoord) een definitieve hypotheekofferte op basis van de dan geldende rentes en voorwaarden. Hij of zij heeft vervolgens 2 weken bedenktijd om het aanbod al dan niet te accepteren.
 4. Zekerheid financiering. Als de aanvrager de hypotheekofferte ondertekent is de financiering gegarandeerd.
 5. Campagne voeren. De aanvrager start vervolgens samen met Jungo een campagne om de hypotheek nog voordeliger te maken.
 6. Definitief rentevoordeel na sluiten campagne. Een week voordat de aanvrager de sleutel krijgt van zijn of haar nieuwe woning sluit de campagne en bepalen we het definitieve voordeel.
 7. Passeren. Vervolgens gaat de aanvrager naar de notaris van zijn of haar keuze voor het passeren van de hypotheekakte.

Vergoedingen Jungo

Jungo brengt geen kosten in rekening voor het uitbrengen van het voorlopig aanbod en de hypotheekofferte. Wanneer je de hypotheek afsluit bij Jungo brengen we de volgende vergoedingen in rekening:

 • Een eenmalige transactievergoeding van € 400
 • Een maandelijkse beheervergoeding van € 30

Geldigheidsduur

De geldigheid van een hypotheekofferte (bindend kredietaanbod) is 3 maanden na dagtekening van de offerte. 

Als je de offerte ondertekent ben je verzekerd van jouw hypotheek. Je moet dus binnen 3 maanden na dagtekening van de offerte bij de notaris zijn geweest voor ondertekening van de hypotheekakte.

Verlengen geldigheid

Wanneer een geldigheid van meer dan 3 maanden nodig is, kan eenmalig een verlenging worden aangevraagd van 3 maanden. Hiervoor brengt Jungo een bereidstellingsprovisie in rekening. De kosten zijn 0,01% van de hoofdsom per dag dat de verlenging duurt. Deze kosten zijn aftrekbaar. 

Rekenvoorbeeld

 • Hoofdsom: € 255.000 (het bedrag dat je leent)
 • Verlenging: 90 dagen
 • Kosten verlenging: € 255.000 * 0,01% * 90 dagen = € 2.295

Het aanvragen van een verlenging kan met het verlengingsformulier op https://jungo.nl/over-ons/formulieren.

Annuleringskosten

Er zijn geen kosten wanneer de hypotheekofferte binnen de geldigheidsduur van 3 maanden wordt geannuleerd. Als de geldigheid is verlengd en de verlengingsperiode is ingegaan, dan rekenen we € 250 voor een annulering plus 0,01% bereidstellingsprovisie per dag bij gestegen rente.

Rente bij passeren

Bij passeren verlaagt Jungo de rente uit de hypotheekofferte op basis van het succes van de crowd campagne. Hoe succesvoller de campagne, hoe lager het uiteindelijke rentetarief. Voor passeren krijgt de aanvrager een bevestiging van de definitief te betalen rente, inclusief een rente- en aflossingsschema.

Heeft u het antwoord gevonden?