Rente 

Rentevast periode

Wij bieden op dit moment rentevast perioden van 10, 20 en 30 jaar. Op onze website vind je altijd de actuele tarieven. Kijk daarvoor op https://www.jungo.nl/over-ons/rentes.

Toetsrente

Wij toetsen op basis van de offerterente, inclusief de beheervergoeding. We rekenen daarbij met de aanname dat er geen crowd meedoet. De uiteindelijke rente bij passeren kan dus lager zijn als de crowd campagne succesvol is. Wanneer de rentevast periode korter is dan 10 jaar toetsen we op de door de AFM gepubliceerde toetsrente. 

Rente bij passeren

Maximaal de rente uit de geaccepteerde offerte, of lager als de crowd campagne succesvol is. De rentes uit de geaccepteerde offerte staan vast, ze stijgen of dalen dus niet mee als de marktrente wijzigt.

Automatische rentedaling

Bij iedere aflossing wordt de rente maandelijks automatisch verlaagd, tot aan 80% van de oorspronkelijk getaxeerde marktwaarde. Daarna daalt het nogmaals bij 67,5%. Waardeverandering van het onderpand leidt niet tot een aanpassing van de rente.

Renteberekening

De te betalen rente wordt berekend vanaf het moment dat het geld is overgeboekt naar de notaris.

Aflossing

Bij de Jungo hypotheek los je bij de start lineair af, tot aan 80% van de oorspronkelijk getaxeerde marktwaarde. Vervolgens wordt het resterend saldo volledig annuïtair afgelost.

Belangrijk. Het is niet mogelijk om aflossingsvrije-, spaar-, beleggings- of levenleningdelen mee te nemen in een nieuwe Jungo hypotheek.

Betalingswijze

Wij incasseren alle betalingen op de voorlaatste werkdag van de maand. Dit incasseren we van een Nederlandse bankrekening op naam van de aanvrager(s).

De rente, aflossing en eventuele kosten brengen we maandelijks achteraf in rekening.

Heeft u het antwoord gevonden?