Stichting Jungo Crowd geeft voor die situatie aan de Crowd in de obligatievoorwaarden een voorwaardelijke garantie. Dit betekent dat voor zover zij rente en aflossing betalingen op een hypotheek krijgt, zij dat aan de desbetreffende obligatiehouders betaalt als rente en aflossing op de obligaties. Daarmee kan alsnog worden voldaan aan de verplichtingen onder de obligaties.

Wij vinden het zeer belangrijk dat onze klanten zich geen zorgen hoeven te maken over de stabiliteit van Jungo. Daarom hebben we Jungo van de grond af opgebouwd met een stabiel fundament en gericht op de lange termijn.

Het spreekwoord luidt: Je moet het dak repareren als de zon nog schijnt. Jungo heeft daarom de geldstromen ondergebracht in een onafhankelijke stichting. Jungo heeft dat gedaan om de gevolgen van een faillissement van Jungo zo veel mogelijk te beperken. 

Heb je het antwoord gevonden?