De Jungo hypotheek is een hypotheek voor particuliere woningen. Om in aanmerking te komen voor een Jungo hypotheek moet je de eigenaar én bewoner van de woning worden of zijn. Ook moet je minimaal de afgelopen 12 maanden in Nederland wonen.

Algemeen

Aanvragers en mede-eigenaren

Als er 2 aanvragers zijn, dan moeten ze ook beide eigenaar én bewoner zijn. Beide aanvragers worden hoofdelijk schuldenaar van de lening. De aanvragers moeten partners zijn: Ze zijn getrouwd, hebben een geregistreerd partnerschap of ze hebben een samenlevingsovereenkomst gesloten.

Aanvragen van een lening waarin sprake is van samenlevingsvormen in de familiesfeer (bijvoorbeeld broer – broer, moeder – zoon) zijn toegestaan. Er geldt hierbij een maximum van twee debiteuren. Allen moeten eigenaar zijn en bewonen de woning als hoofdverblijf.

Jungo kan de lening aan één persoon verstrekken. Als er ook een partner is kan dat alleen als er wordt voldaan aan één van de volgende situaties:

 • De aanvrager is getrouwd op basis van huwelijkse voorwaarden met (gehele) koude uitsluiting;

 • De aanvrager heeft een geregistreerd partnerschap op basis van partnerschapsvoorwaarden met koude uitsluiting;

 • De aanvrager woont samen zonder samenlevingscontract.

In deze situaties gelden de volgende voorwaarden:

 • Het inkomen van de aanvrager is voldoende én;

 • Het onroerend goed staat uitsluitend op naam van de aanvrager én;

 • De partner tekent een ontruimingsverklaring.

Toelichting verblijfstatus

Voor klanten die voor onbepaalde tijd in Nederland mogen wonen en werken gelden de algemene regels voor de maximale hypotheek ten opzichte van de marktwaarde en executiewaarde van de woning.

Een klant mag voor onbepaalde tijd in Nederland wonen en werken als hij:

 • De Nederlandse nationaliteit heeft; óf

 • De nationaliteit van een lidstaat van de EU/EER heeft; óf 

 • Een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd heeft.

Uitzondering BKR-codering

De coderingen A(1-5), SR en RO zijn niet toegestaan. Uitzondering hierop is een A of A1 codering, als wordt voldaan aan één van de volgende voorwaarden: 

 • ·De A(1) codering is in combinatie met herstelcode (H); of

 • ·Het krediet is aantoonbaar afgelost; of

 • ·Er is een verklaring van de betrokken geldverstrekker dat de achterstanden zijn ingelopen of de lening afgelost.

Heb je het antwoord gevonden?