Extra aflossen op de hypotheek mag altijd. Er geldt een minimumbedrag van € 500 per extra aflossing. Als de aanvrager de volledige hypotheek in één keer wil aflossen, dan moet hij of zij dat minimaal 5 dagen van tevoren schriftelijk of per e-mail (beheer@jungo.nl) laten weten aan Jungo.

Vervroegd aflossen zonder vergoeding

Vervroegde aflossing van de hypotheek gebeurt zonder vergoeding van de kosten als je aflost uit eigen middelen. Dus als je aflost met spaargeld, vanuit een schenking of vanuit een erfenis dan is aflossen boetevrij. Het volledige overzicht wanneer aflossen boetevrij is:

 • Bij aflossing van (een deel van) de hypotheek boven 90% van de oorspronkelijke marktwaarde van je woning;

 • Bij een aflossing die aantoonbaar uit eigen middelen (spaargeld, schenking of erfenis) is;

 • Bij overlijden van (een van) de geldnemer(s), wanneer aflossing binnen 12 maanden na overlijden plaatsvindt;

 • Bij overlijden van (een van) de geldnemer(s), wanneer de gehele hypotheek wordt afgelost met een uitkering van een verzekering of polis die uitkeert als gevolg van het overlijden;

 • Bij verkoop van de woning, onder voorwaarde dat je dan ook verhuist.

 • Op het einde van de rentevast periode;

 • Bij volledige aflossing als de woning teniet is gegaan, bijvoorbeeld door brand;

 • Wanneer de actuele rente bij Jungo hoger is dan de rente op jouw hypotheek.

In alle andere gevallen mag je per kalenderjaar 10% van de oorspronkelijke hoofdsom zonder extra kosten aflossen. 

Vervroegd aflossen met vergoeding 

Je bent dus alleen een vergoeding verschuldigd als de rente is gedaald én een van bovenstaande situaties niet van toepassing is. In dat geval berekenen we het verschil in rente tussen je contractrente en de rente die Jungo hanteert voor soortgelijke hypotheken op het moment van aflossen. We kijken daarbij naar de huidige rente voor een looptijd die gelijk is aan de resterende rentevast periode op jouw hypotheek. Is de huidige rente lager dan jouw contractrente? Dan moet je een vergoeding betalen.

De vergoeding bepalen we door de “Netto contante waarde” te berekenen. Dit is de huidige waarde van een bedrag dat je pas in de toekomst krijgt. Bijvoorbeeld: Je krijgt over 2 jaar € 1.000 euro. De netto contante waarde laat zien wat die € 1.000 vandaag waard is.

Bij het bepalen van de vergoeding houden we uiteraard rekening met eventuele boetevrije aflossing. Hoe de vergoeding exact wordt berekend lees je in onze algemene voorwaarden.

Verhogen bestaande hypotheek

Je kunt een bestaande hypotheek verhogen. Je krijgt dan een nieuw leningdeel voor die verhoging. Het minimumbedrag voor een verhoging is € 10.000.

Belangrijk. Een verhoging geldt als nieuwe aanvraag. Dat betekent dat je daarvoor dus weer naar de adviseur moet. Je betaalt ook weer € 400 transactievergoeding aan Jungo.

Bij een verhoging gelden de volgende voorwaarden: 

 • Je kunt geen gebruik maken van crowdfunding. 

 • Het tarief van de verhoging is gebaseerd op de dan geldende rentes.

 • De risico-opslag op het tarief van zowel de verhoging, als de bestaande lening worden aangepast naar de opslag voor de actuele loan-to-value.

 • Het saldo van de totale hypotheek mag niet hoger zijn dan de oorspronkelijke loan-to-value ten opzichte van de actuele marktwaarde.

Voorbeeld verhoging

In 2018 heb je een huis gekocht met een marktwaarde van € 350.000, waarvoor je een Jungo hypotheek hebt gesloten van € 315.000. De loan-to-value was toen dus 90%.

In 2020 wil je de keuken gaan verbouwen en daarvoor de hypotheek verhogen. Op dat moment is het uitstaand saldo van de hypotheek € 300.000 en de getaxeerde marktwaarde € 400.000.

De maximale hypotheek na verhoging berekenen we door de actuele marktwaarde (€ 400.000) te vermenigvuldigen met de oorspronkelijke loan-to-value (90%). In dit geval dus € 360.000.

Omdat je uitstaand saldo € 300.000 is, mag je dus nog maximaal € 60.000 verhogen. Uiteraard moet de betaalbaarheid van de verhoging ook passen bij je financiële situatie.

Verhuisregeling

Als de aanvrager de woning verkoopt én een nieuwe woning koopt, kan hij of zij de lopende hypotheek met de geldende voorwaarden meenemen. Dit kan onder de volgende voorwaarden:

 • Het mee te verhuizen saldo bedraagt niet meer dan 80% van de marktwaarde die je huidige woning had bij aankoop of, als dat lager is, niet meer dan 80% van de marktwaarde van de nieuwe woning. Het meerdere zal moeten worden afgelost;

 • De offerte voor de nieuwe Jungo hypotheek wordt binnen zes (6) maanden na het aflossen van de huidige hypotheek geaccepteerd.

Belangrijk. Vanaf het moment dat je bij de notaris bent geweest om de hypotheekakte voor de nieuwe woning te tekenen gaan de rentecondities over. Loopt op dat moment de hypotheek op de oude woning nog door, dan wordt voor die hypotheek de rente aangepast naar de actuele rente van 30 jaar vast bij 80% marktwaarde.

De rentevast periode wijzigt niet. Op de nieuwe hypotheek zijn de dan geldende algemene voorwaarden van toepassing.

Hypotheek- of rentecondities doorgeven aan kopers van de woning (doorgeefregeling) is niet mogelijk.

Inzetten eigen middelen

Een aanvrager zal altijd extra geld nodig hebben voor de aankoop van de woning. De hypotheek dekt namelijk niet de kosten koper. Dit extra geld kan uit een lening of uit eigen middelen (eigen geld) worden ingebracht. Dit moet blijken uit de financieringsopzet.

De inbreng van eigen middelen moet de aanvrager aantonen. Hiervoor gelden de volgende spelregels:

 • Wanneer de maximale woonlast niet wordt overschreden wanneer het bedrag van de eigen inbreng als krediet wordt behandeld, hoeft de eigen inbreng niet te worden aangetoond.

 • Inbreng eigen middelen lager dan of gelijk aan € 1.000 hoeft niet te worden aangetoond.

 • Voor eigen inbreng boven € 1.000 maar lager dan € 15.000 is een recent saldo-overzicht voldoende. Deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden op offertedatum. 

 • Vanaf € 15.000 moet ook de herkomst worden aangetoond of moet worden aangetoond dat minimaal 6 maanden voor offertedatum de middelen al in bezit waren van de aanvrager.

Belangrijk. De eigen middelen moeten afkomstig zijn van een bankrekening van een in Nederland gevestigde financiële instelling.

Overbruggingskrediet

Een overbruggingskrediet is niet mogelijk bij Jungo.

Heb je het antwoord gevonden?