Algemeen

 • Digitaal ondertekende hypotheekofferte;
 • Digitaal ondertekende SEPA-machtiging;
 • Kopie van voor- en achterkant van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID-kaart uit EU-land). 
 • Bankafschrift van rekening waarvan de automatische incasso wordt gedaan (op offertedatum niet ouder dan 3 maanden). Belangrijk. Deze bankrekening moet op naam van de aanvrager(s) staan.
 • Financieringsopzet, inclusief onderbouwing inbreng eigen geld.
 • Indien van toepassing: Ontruimingsverklaring.

Inkomen uit werk

 • Originele digitale werkgeversverklaring (via NHG-tool), voldoend aan de volgende voorwaarden:
 • --- Uitgegeven na verstrijken proeftijd;
 • --- In kleurenscan aangeleverd;
 • --- Op offertedatum niet ouder dan 3 maanden.
 • Meest recente salarisspecificatie (op offertedatum niet ouder dan 3 maanden);
 • Bij tijdelijk dienstverband zonder intentie of flexibele arbeidsrelatie: Jaaropgaven van de laatste 3 kalenderjaren.

Onderpand

 • Kopie van de getekende koopovereenkomst of eigendomsbewijs;
 • Taxatierapport (op offertedatum niet ouder dan 6 maanden) gevalideerd door NWWI, inclusief alle bijlagen;
 • Indien van toepassing: Erfpachtovereenkomst.
 • Indien van toepassing: In geval van VvE:
 • --- Meerjarenonderhoudsplan (MJOP);
 • --- Bouwkundig rapport;
 • --- Splitsingsakte.

Financiële verplichtingen

 • Aflossingsbewijs krediet of een BKR-toets waaruit blijkt dat het krediet is afgelost;
 • Bewijs van eigen middelen door saldo opgave (op offertedatum niet ouder dan drie maanden);
 • Overzicht hoofdsom verplichting (bijvoorbeeld bij DUO) of bij tussentijdse aflossing een schriftelijk bewijs van de verlaagde hoofdsom;
 • Bewijsstukken overige lasten en financiële verplichtingen. 
Heeft u het antwoord gevonden?