Inkomen uit pensioen

 • Opgave van pensioen uitkerende instantie;
 • Inkomen uit toekomstig pensioen, aan te tonen door één van onderstaande:
 • --- Meest recente pensioenopgave én opgave AOW-uitkering, of;
 • --- Overzicht van mijnpensioenoverzicht.nl (op offertedatum niet ouder dan 3 maanden).

Inkomen uit lijfrente

 • Afschrift van de bankrekening waarop de lijfrentestorting zichtbaar is (op offertedatum niet ouder dan drie maanden); én
 • Schriftelijke verklaring van de uitkerende instantie waaruit de hoogte en de duur van de lijfrente-uitkering blijkt. 
 • Bij inkomen uit toekomstige lijfrente: Opgave van de verzekeraar met daarin de huidige poliswaarde, ingangsdatum, einddatum, premietermijn en het bruto historisch fondsrendement. 

Inkomen uit uitkering

 • Afschrift van de bankrekening waarop de uitkeringsstorting zichtbaar is (op offertedatum niet ouder dan drie maanden); én
 • Toekenningsbesluit of schriftelijke verklaring van de uitkerende instantie; én 
 • Meest recente maandspecificatie van de uitkerende instantie.

Inkomen uit alimentatie

 • Afschrift van de bankrekening waarop de alimentatiestorting zichtbaar is (op offertedatum niet ouder dan drie maanden); én
 • Echtscheidingspapieren waaruit de hoogte van de alimentatie blijkt (zie hierna onder echtscheiding).

Inkomen uit vermogen

 • Meest recente belastingaangifte
 • Een recente waarde-opgave (niet ouder dan 3 maanden)

Verblijfsstatus

 • Een uittreksel van de BRP (Basisregistratie Personen). 

Schenking of eigen geld

 • Saldo-opgave (op offertedatum niet ouder dan drie maanden);
 • Schenkingsovereenkomst en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de schenker(s), bij een niet ontvangen schenking.

Echtscheiding

 • Echtscheidingsbeschikking of –vonnis;
 • Echtscheidingsconvenant;
 • Inschrijvingsbewijs burgerlijke stand;
 • Als de woning nog op 2 namen staat: Bewijs ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid;
 • Als er sprake is van verdeling: Toedelingsakte.

Huidige woning

 • Opgave van de restantschuld van de lopende hypothecaire leningen;
 • Bewijs van eigen middelen en/of de werkelijke lasten berekening;
 • Indien van toepassing: Verkoopopdracht;
 • Indien van toepassing: Verkoopovereenkomst.
Heeft u het antwoord gevonden?