Bovenstaande waarschuwing moeten wij verplicht opnemen. Voor het uitgeven van obligaties moet een onderneming een prospectus opstellen waarin onder andere informatie staat over de kenmerken van de obligaties en de onderneming die de obligaties uitgeeft. De AFM houdt daar toezicht op. In sommige gevallen hoeft er op basis van de wet geen prospectus te worden opgesteld. Er is dan sprake van vrijstelling van de prospectusplicht. Omdat Jungo in een periode van 12 maanden voor minder dan € 5.000.000 aan obligaties heeft uitgegeven, valt ook Jungo onder de vrijstelling. Omdat we onder de vrijstelling vallen zijn we verplicht bovenstaande waarschuwing op te nemen. 

Omdat Jungo het belangrijk vindt haar klanten goed te informeren, publiceren we wel een prospectus (ons Informatiememorandum). Voordat Jungo meer dan € 5.000.000 aan obligaties heeft uitgegeven, zal Jungo het prospectus laten goedkeuren door de AFM. Daarna vervalt ook de waarschuwing.

Jungo beschikt wel over een AFM-vergunning voor het verstrekken van hypotheken aan particuliere huizenkopers en staat voor die activiteit wel onder toezicht van de AFM.

Heb je het antwoord gevonden?