Jungo betaalt altijd uit aan de investeerders, op de 6e werkdag na incasso bij de hypotheekgever. Dit doen we omdat we pas op de 6e werkdag zeker weten dat de incasso ook is geslaagd.  

We incasseren altijd op de 1e werkdag van de maand over de volledige voorgaande maand. Wanneer een hypotheek halverwege een maand passeert ontstaat een gebroken termijn welke we samen met de eerste volledige maandtermijn incasseren. 

Ook de investeerders krijgt de eerste uitbetaling nadat de hypotheek een volledige kalendermaand bestaat. In de maand daarna wordt de betaling de 7e werkdag overgemaakt.

Voorbeeld 1: De hypotheek start op 1 juni 2019. De eerste geplande betaling is dan 10 juli 2019.

Voorbeeld 2: De hypotheek start op 15 juni 2019. De eerste geplande betaling is dan op 12 augustus 2019. Je ontvangt dan aflossing over de maand juli. En daarnaast rente over 15 juni t/m 30 juni en over de maand juli.

Het overzicht van de betaaldata per maand vind je op deze pagina.

Heb je het antwoord gevonden?